Tempo  3 horas 36 minutos

Coordenadas 756

Fecha de subida 14 de marzo de 2017

Fecha de realización marzo 2017

-
-
73 m
-32 m
0
2,9
5,8
11,68 km

Vista 1763 veces, descargada 25 veces

preto de Sada d'Arriba, Galicia (España)

Galego

A ruta comeza no lugar de Serra do concello de Sada preto dun supermercado e un tanatorio e aproximadamente no Km. 1,40 da AC 183 e onde atoparemos facilmente lugar para aparcar se accedemos en automóbil.
Descendemos en dirección a Sada e no lugar da Chaburra viramos á esquerda cara a Riovao.
A uns 100 m., xusto antes da pista que vai a Sada de Arriba. viramos á dereita entre dúas casas. Continuamos á dereita pola traseira das vivendas (se polo camiño da dereita non fose posible o paso fariámolo alternativamente polo da esquerda segundo está sinalado no track); seguindo polo da dereita, a uns 30 m., viramos á esquerda para ascender á parte superior do Castro de Riovao ou de Sada de Arriba. Os ecucaliptos impídennos ver ben pero no seu tempo desde alí víase perfectamente todo o contorno.
Descendemos polo mesmo percorrido e xa de novo na estrada viramos á dereita e continuamos ata un cruzamento cun lavadoiro á dereita. Seguimos de fronte e a uns 80 m. fronte a unhas vivendas encostadas viramos á esquerda. Curva á dereita e ascendemos por un carreiro encaixado no terreo.
Na primeira intersección seguimos pola dereita; na segunda pola esquerda, de fronte. Xa no alto seguimos á dereita bordeando o terreo máis alto situado á esquerda.
Aquí estamos xa no Castro de O Tarabelo, na coroa ou “croa”, camiñamos seguindo ese carreiro máis baixo e na seguinte bifurcación continuamos de fronte pola parte máis alta. Uns 50 m. antes do fin do camiño na estrada que vai de Riobao a enlazar coa de Mondego - A Lamela, collemos un carreiro pouco marcado á esquerda; primeiro pasaremos por medio de eucaliptos e logo penetrarémonos nun pequeno bosque de acacias (mimosas) ata chegar a un camiño perpendicular, ancho, de paso de tractor, que cruzaremos alén descendendo a un bosque de arbores de folla caduca tomando á esquerda por un carreiro de xabaríns.
Un pouco máis abaixo -30 m.- viramos á dereita pasando por un lugar húmido para ascender a un terreo superior por un lugar onde se nota o paso de animais salvaxes. Pouco despois continuamos pola esquerda uns 40 m. deixando á dereita un terreo máis alto ao final viramos á dereita para subir ao terreo de arriba; continuamos de fronte por bosque de eucaliptos e cando chegamos a un poboado de carballos e castiñeiros viramos oblicuamente á esquerda ata atopar un poste metálico duns 2 m. con franxas vermellas que sinala un rexistro da condución de auga que vai á parte posterior da Casa Barrié que podemos ver máis abaixo, cara ao Sur.
Desde alí xa vemos o colexio de Mondego e as vivendas próximas. Continuamos polo bosque ata saír á estrada de Mondego á Lamela e chegados alí viramos á esquerda ata chegar á AC 183. Novamente imos cara á esquerda e un 40 m. despois tomamos á dereita en dirección a Vertín.
Chegados a un regato que pasa baixo a estrada atopamos unha bifurcación na que seguiremos pola esquerda pasando por Torrente cara a Seixeda. Na seguinte bifurcación seguimos de fronte deixando á esquerda unha urbanización. Máis adiante tomamos á esquerda ata saír en Seixeda á DP 5813.
Cruzamos a estrada e continuamos por unha pista oblicua cara á dereita pola que chegaremos a Cerámicas do Castro e Sargadelos que bordearemos deixándoa á esquerda (tamén podemos visitar algunha das instalacións se están abertas ao público) e seguindo ata chegar á DP 0812, de Sada a Espírito Santo. Continuamos por ela uns 40 - 50 m. e, na curva, tomamos á esquerda continuando logo pola pista da dereita cara ao lugar de Dornas que pertence ao concello de Bergondo.
Seguimos ata chegar, en Dornas, a unha pista perpendicular pola que viramos á dereita. Seguimos camiñando ata pasar un chalé que ten o nº 32 e nese lugar viramos á dereita por un camiño de terra ata chegar a unha plantación de eucaliptos á esquerda. Alí seguimos pola dereita entrando ao monte por un lateral da cancela. Seguimos de fronte ata case o final do camiño, non moi marcado, e cando vexamos un terreo máis alto viraremos á esquerda para penetrarnos no castro coñecido como castro de Samoedo ou Agra das Arcas.
Podemos ver claramente os parapetos e foso que rodean a croa e logo podemos descender, cara á esquerda, ao camiño que abandonamos máis abaixo e polo que regresaremos de novo cara a Dornas e O Castro.
Xa de novo no Castro non saímos á estrada senón que un 40 m. antes pasamos por un camiño entre dúas vivendas para virar un pouco despois á dereita xunto a un poste que sinala a ruta R6 de Sada a Agra das Arcas. Continuamos por esa pista que vai primeiro en dirección Este para virar logo ao Norte deixando un camiño á dereita. Seguimos ata a seguinte bifurcación na que camiñamos de fronte deixando un camiño á dereita e outro á esquerda. Na seguinte seguimos pola esquerda ata saír á DP 0812.
Baixamos en dirección a Sada e a uns 100 m. viramos á esquerda deixando a ese lado unha urbanización de chalés. Esta pista levaranos ó Tarabelo de Abaixo deixando á dereita o humidal das Brañas ao que podemos achegarnos por un sinuoso carreiro non moi marcado desde o lugar de interese sinalado no track como !Entrada ás Brañas!.
Despois de ver a lagoa seguimos ata a estrada perpendicular DP 7501 que vai cara a Samoedo e na que viraremos á dereita para chegar uns 80 m. despois á DP 5813 pola que continuaremos cara á dereita ata chegar, pasados o tanatorio e o supermercado, ao lugar de Serra que é o fin do percorrido.
Mapa topográfico do Instituto Xeográfico 21-IV; Escala: 1/25.000.

Castellano

La ruta comienza en el lugar de Serra del ayuntamiento de Sada cerca de un supermercado y un tanatorio y aproximadamente en el Km. 1,40 de la AC 183 y donde encontraremos fácilmente lugar para aparcar si accedemos en automóvil.
Descendemos en dirección a Sada y en el lugar de A Chaburra giramos a la izquierda hacia Riobao.
A unos 100 m. justo antes de la pista que va a Sada de Arriba giramos a la derecha entre dos casas. Continuamos a la derecha por la trasera de las viviendas (si por el camino de la derecha no fuera posible el paso lo haríamos alternativamente por el de la izquierda según está grafiado en el track); siguiendo por el de la derecha, a unos 30 m., giramos a la izquierda para ascender a la parte superior del Castro de Riobao o de Sada de Arriba. Los ecucaliptos nos impiden ver bien pero en su tiempo desde allí se veía perfectamente todo el contorno.
Descendemos por el mismo recorrido y ya de nuevo en la carretera giramos a la derecha y continuamos hasta un cruce con un lavadero a la derecha. Seguimos de frente y a unos 80 m. frente a unas viviendas adosadas giramos a la izquierda. Curva a la derecha y ascendemos por un sendero encajado en el terreno.
En la primera intersección seguimos por la derecha; en la segunda por la izquierda, de frente. Ya en el alto seguimos a la derecha bordeando el terreno más alto situado a la izquierda.
Aquí estamos ya en el Castro de O Tarabelo, en la corona o “croa”, caminamos siguiendo ese sendero más bajo y en la siguiente bifurcación continuamos de frente por la parte más alta. Unos 50 m. antes del fin del camino en la carretera que va de Riobao a enlazar con la de Mondego – A Lamela, cogemos un sendero poco marcado a la izquierda; primero pasaremos por medio de eucaliptos y luego nos adentraremos en un pequeño bosque de acacias (mimosas) hasta llegar a un camino perpendicular, ancho, de paso de tractor, que cruzaremos al otro lado descendiendo a un bosque de caducifolias tomando a la izquierda por un sendero de jabalíes.
Un poco más abajo -30 m.- giramos a la derecha pasando por un lugar húmedo para ascender a un terreno superior por un lugar donde se nota el paso de animales salvajes. Poco después continuamos por la izquierda unos 40 m. dejando a la derecha un terreno más alto al final viramos a la derecha para subir al terreno de arriba; continuamos de frente por bosque de eucaliptos y cuando llegamos a uno poblado de robles y castaños giramos oblicuamente a la izquierda hasta encontrar un poste metálico de unos 2 m. con franjas rojas que señala un registro de la conducción de agua que va a la parte posterior de la Casa Barrié que podemos ver más abajo, hacia el sur.
Desde allí ya vemos el colegio de Mondego y las viviendas próximas. Continuamos por el bosque hasta salir a la carretera de Mondego a A Lamela y llegados allí viramos a la izquierda hasta llegar a la AC 183. Nuevamente vamos hacia la izquierda y unos 40 m. después tomamos a la derecha en dirección a Vertín.
Llegados a un riachuelo que pasa bajo la carretera encontramos una bifurcación en la que seguiremos por la izquierda pasando por Torrente hacia Seixeda. En la siguiente bifurcación seguimos de frente dejando a la izquierda una urbanización. Más adelante tomamos a la izquierda hasta salir en Seixeda a la DP 5813.
Cruzamos la carretera y continuamos por una pista oblicua hacia la derecha por la que llegaremos a Cerámicas del Castro y Sargadelos que bordearemos dejándola a la izquierda (también podemos visitar alguna de sus instalaciones si están abiertas al público) y siguiendo hasta llegar a la DP 0812, de Sada a Espíritu Santo. Continuamos por ella unos 40 – 50 m. y, en la curva, tomamos a la izquierda continuando luego por la pista de la derecha hacia el lugar de Dornas que pertenece al ayuntamiento de Bergondo.
Seguimos hasta llegar, en Dornas, a una pista perpendicular por la que giramos a la derecha. Seguimos caminando hasta rebasar un chalet que tiene el nº 32 y alli viramos a la derecha por un camino de tierra hasta llegar a una plantación de eucaliptos a la izquierda. Allí seguimos por la derecha entrando al monte por un lateral de la portilla. Seguimos de frente hasta casi el final del camino, no muy marcado, y cuando veamos un terreno más alto giraremos a la izquierda para adentrarnos en el castro conocido como castro de Samoedo o Agra das Arcas.
Podemos ver claramente los parapetos y foso que rodean la corona y luego podemos descender, hacia la izquierda, al camino que abandonamos más abajo y por el que regresaremos de nuevo hacia Dornas y O Castro.
Ya de nuevo en O Castro no salimos a la carretera sino que unos 40 m. antes pasamos por un camino entre dos viviendas para girar un poco después a la derecha junto a un poste que señala la ruta R6 de Sada a Agra das Arcas. Continuamos por esa pista que va primero en dirección Este para girar luego al Norte dejando un camino a la derecha. Seguimos hasta la siguiente bifurcación en la que caminamos de frente dejando un camino a la derecha y otro a la izquierda. En la siguiente seguimos por la izquierda hasta salir a la DP 0812.
Bajamos en dirección a Sada y a unos 100 m. viramos a la izquierda dejando a ese lado una urbanización de chalets. Esta pista nos llevará a O Tarabelo de Abaixo dejando a la derecha el humedal de As Brañas al que podemos acercarnos por un sinuoso sendero no muy marcado desde el lugar de interés señalado en el track como "Entrada ás Brañas".
Después de ver la laguna seguimos hasta la carretera perpendicular DP 7501 que va hacia Samoedo y en la que giraremos a la derecha para llegar unos 80 m. después a la DP 5813 por la que continuaremos hacia la derecha hasta llegar, pasados el tanatorio y el supermercado, al lugar de Serra que es el fin del recorrido.
Mapa topográfico del Instituto Geográfico 21-IV; Escala: 1/25.000.

Ver más external

Comentarios

    Si quieres, puedes o esta ruta