Faia Educación Ambiental

Faia Educación Ambiental

60

Faia Educación Ambiental é unha empresa que nace coa ilusión de promover o coñecemento da nosa realidade ambiental a través de obradoiros, visitas guiadas, campañas, cursos, xornadas, eventos e actividades vinculadas ao medio.

Dunha maneira lúdica e didáctica queremos fomentar unha visión máis diversa e rica da realidade e unha postura crítica co noso xeito de vida: os nosos actos repercuten decisivamente na sociedade e no medio e cada unha de nós pode participar na solución dos problemas colectivos.

Membro de enero 2011