Lolyta Novo(msqlbs)

Lolyta Novo(msqlbs)

Aviso:
As rutas aquí descritas, así como os tracks para GPS, son meramente orientativos. Queda baixo a responsabilidade de quen as realice tomar as medidas de seguridade apropiadas para cada itinerario, que dependerá das condicións climatolóxicas así como da preparación, tanto técnica como física, do que a leve a cabo. Queda ben claro que todo o indicado(track e comentarios) é meramente a nivel informativo e sen ánimo de lucro, eximíndose a autora de responsabilidade algunha ante calquer percance que poidera sufrir quen por vontade propia ou inducida realice a ruta. A autora non é, en ningún caso, responsable do estado no que se atopen as rutas ó realizalas.

Membro de marzo 2021

Miembro Premium