siepke

siepke

Allein woos doe te voot bös gewaes,
Bösse aug werkelijk gewaes!

Homo sapiens non urinat in ventum. Oftewel: een wijs man plast niet tegen de wind in!

Membro de enero 2014